نحوه درست خوابیدن بروی بالش
توجه به نکاتی در رابطه با انتخاب بالش صحیح و نحوه قرار دادن سر و گردن بروی بالش ضروری می باشد .
اگر سر و گردن به طور صحیح بروی بالش قرار نگیرد و هم چنین بالش مناسب با توجه به شرایط انتخاب نشود فشار زیادی به مفاصل مهمی که در گردن قرار دارد وارد شده
و باعث گرفتگی عضلات و مفاصل قرار گرفته در این ناحیه شده و به مرور زمان ممکن است آسیب های جدی و شدیدی در این ناحیه گردد و همچنین باعث ایجاد حس خشتگی شدید هنگام بیدار شدن از خواب به وجود می آورد  .
 
بهترین شکل ممکن خوابیدن به پهلو مخصوصا برای خوابهای طولانی مدت شبانه ( معمولا 8 ساعت )  که باعث می شود فشار کمتر به ناحیه گردن وارد شده و بالش انتخابی باید طوری باشد که نه زیاد سفت و نه زیاد نرم بده و ناحیه گرد را پوشش دهد و فاصله سر تا گردن هم سطح شود ( سر نه خیلی بالا قرار گیرد و نه خیلی پایین ) . به دلیل اینکه مهره های گردن در امتداد ستون فقرات اسکلت بدن قرار دارد معمولا یک بالش نرم مابین زانو ها قرار داده میشو د که فشار وارد به این ناحیه را کاهش دهد.
 
برای جلوگیری و حفظ گودی کمر می بایست به کمر دراز کشید و بالش نرم و کوچک در ناحیه پایین کمر قرار داده شود و برای جلوگیری از تحت فشار قرار نگرفتن عضلات پا بالش کوچک و نرمی ما بین پا در زیر زانو ها قرار گیرد ( بهتر است زانو ها کمی به سمت شکم جمع شده و بالش مابین پا در زیر زانو قرار گیرد )