آدرس يزد - اردکان - بلوار رياست جمهوری - ميدان چادرملو - خيابان اداره راه و شهر سازی - گروه صنعتی پرناز خواب نفيس - کد پستی : 8953143840
شماره تماس جهت ثبت شکایات و پیشنهادات 32275205-035
مدیر فروش و بازرگانی : 09374744242
ایمیل info@narmilamattress.com